Молдо кылыч зилзала

 

 

 

 

 

Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Ал эми молдо нияз, тоголок молдо, молдо кылыч сыяктуу ысымдар эч кандай жогорку аттестация комиссиясы тарабынан эмес, калкМолдо кылычтын "кысса-и зилзала" китеби. LoadingМолдо Нияздын санаттары - Duration: 6:20. Молдо Кылыч. В 1911 году в Казани была напечатана поэма Молдо Кылыча Зилзала (Землетрясение), в которой автор сумел передать силу трагедии народа Молдо Кылыч тектлгнн айынан элеси адилетсиз мамилеге учураган инсан.Чынында да Молдо Кылычтын Кысса-и зилзала (Жер титир баяны) чыгармасын 1911-жылы Молдо Кылыч — мен атым, Болжолу жок санатым. Молдо Кылыч биздин заманга чейин жашап (1866 —1917) кыргыз топурагында биринчи поэтикалык китеп («Кыссан зилзала». Блндрп таштады. Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. Молдо Кылыч бечара. вышел его сборник « Зилзала» (Стихия). Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. Кылыч «меч», 1866(1866) 1917) киргизский поэт импровизатор, акын письменник. Кенже балдар чн. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. жер титирнн негизинде жазылган «Кыссан реферат зилзала» 1911-ж.МОЛДО КЫЛЫЧ ШАМЫРКАН УУЛУ | Студенттик порталstudents.com.kg/archives/242МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу (1866, Кочкор р-ну 1917) тндк кыргыздарынын тугуч жазма акыны1911-ж. В 1911 году в Казани была напечатана поэма Молдо Кылыча Зилзала (Землетрясение), в которой автор сумел передать силу трагедии народа Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.

Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Абал мындан баштады. Sultan Malabekov. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. Кочкор рннн Бугучу деген жеринде трлгн. Б.: Адабият, 1993. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в В 1911 году Ишеналы Арабаев написал предисловие к книге «Кысса зилзала» («Землетрясение») акына-письменника и мыслителя Молдо Кылыча и издал ее в городе Казань. В 1911 г.

Казани сборник газелей "Зилзала" ("Стихия", дословно -"Землетрясение").В своем творчестве Молдо Кылыч, как и другие мыслители нашего народа, стремился Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. жер титирнн негизинде жазылган «Кыссан ил зилзала» 1911-ж. издал в г. жер титирнн негизинде жазылган «Кыссан ил зилзала» 1911-ж. Акыр бир кн кетеси.. Арабаев 1911-жылы Молдо Кылычтын Кысаи зилзала аттуу казалын Казандан бастырып, ага башМОЛДО Кылыч. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу родился в 1866 году в местности Бугу вВ 1911 году в Казани вышло в свет его произведение "Зилзала", напечатанное на арабском алфавите. Молдо Кылыч. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма Кысса-и- Зилзала (Землетрясение), вышедшая в свет в Уфе Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу (1866- 1917)- кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Буудайыктын тою: Поэма-жомок. Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. Чала чыккан башынан Чаар китептенАк кагазым карала Ителгинин жнндй! ЗИЛЗАЛА. Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. Можно предпо-ложить, что в указанном источнике говорится о произведении Молдо Кылыча «Киссаи Зилзала», правда, употребленном в не-верном звучании. Сйлбйл кудайдын.Бтрйн кнсн. Кылычтын з атасы Шамыркан — атактуу баатыр Тркелдинин тун уулу. Казани сборник газелей «Зилзала» («Стихия», - дословно - «Землетрясение»). Абалы сзм бисмилла Айта берсек сз мында, Кеп чыгардым жаыдан Келгин рдк, биз турна.Молдо Кылыч бечара, Акыр бир кн кетеси. Анжыянды зилзала. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Молдо Кылыч э абалы падыша кмтнн колониялык саясатын, жергиликт бий-болуштардын1911-ж. Книга его называлась «Кысса-и-Зилзала» и поведала о страшном землетрясении 1909 года наТак, книга Молдо Кылыча оказалась первой ласточкой, возвестившей о начале новой, но Молдо Кылыч Шамыркан уулу Мазмуну 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдынЗалкар акындын Казандан чыккан «Зилзала» поэмасы, элибиздин тарыхында жаылык болду. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. загрузка - Молдо Кылыч жана анын чыгармалары жнндг кз караштарды йрнМолдо Кылычтын Зилзала казалында кездешкен: Беш-алты жыл ичинде, бир алаамат башталар Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Первой печатной книгой на киргизском языке, изданной до Октябрьской революции, была поэма Молдо Кылыча «Зилзала» («Землетрясение» Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.

Абал сзм бисмилла, Айта берсек сз мында. Поэма «Кысса Зилзала» («Землетрясение») Молдо Кылыча Шамыр-кан уулу, изданная в 1911 в Казани, является первым художественным произведением в истории кыргызского народа Акынписьменник Молдо Кылыч Шамырканов, в 1911 г. т: багыттоо, изд.Анын Зилзала деп аталган чыгармасы 1911-жылы Казан шаарында араб алфавити менен басылып чыккан. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Молдо Кылыч кыргыздын тугуч жазма акыны болуп саналат.Анын "Зилзала" деп аталган чыгармасы 1911-жылы Казань шаарында араб алфавити менен басылып чыккан. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Известнейшим акыном-письменником кыргызского народа был Молдо Кылыч ШамырканВ 1911 г. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение), вышедшая в свет в Смотреть что такое "зилзала" в других словарях: Молдо Кылыч — Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. Подробнее о молдо кылыч омур баянах жана чыгармачылык жолу реферат.1911-ж. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. ТЗЧДН. Кылыч беш жашка чыкканда анын атасы Первой печатной книгой на киргизском языке, изданной до Октябрьской революции, была поэма Молдо Кылыча «Зилзала» («Землетрясение» Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу (1866- 1917)- кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири.Анын "Зилзала" деп аталган чыгармасы 1911-жылы Казан шаарында ЗИЛЗАЛА. В статье исследуются литературные труды киргизских авторов XIX века, изданные в Уфе и Казани: Молдо Кылыча «Кысса-и-зилзала» и Осмонаалы Сыдыкова «Мухтасар На этой странице собраны материалы по запросу стих зилзaлa молдо кылыч. Молдо Кылыч. Из Википедии — свободной энциклопедии.Так первым опубликованным произведением киргизских поэтов стала его поэма «Кысса-и- Зилзала» (Землетрясение) В 1919 году усилиями просветителя был издан книга Молдо Кылыча «Кысса-и- Зилзала» («Землетрясение») в Казани. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. издал в г.

Полезное: