Диуани хикмет шыгарма

 

 

 

 

 

Ожа Ахмет Йассауиды ары тег ожалар улет. ЮСУФ БАЛАСАГУНИ. Диуани хикмет.йткен "Диуани хикмет — трк халыктарыны оыз-кыпшак тлнде мрге келген деби туынды. Диуани Хикмет хикметтерден (даналы) ралан жина. Масаты: «Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну. ожа Ахмет Йасауид Диуани хикмет шыармасы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк Йассауиды Диуани хикметнде де Арыстан баб жи ауыза алынады. кес Исфиджабта даа бленген улие, зрет лн рпаы Шейх Ибраим. Алдымен, Ясауи мдениетн айнасы ретнде танылатын «Диуани хикмет», «Паырнама» жне «Мират-ул-Кулуб» (клд айнасы) рисаласын атап ту керек. Платформы Алматы, Тарихи тла, 1991 ж 94б. Мейрнен дметем Крпгмд жабарда. "Диуани хикмет" ктабындаы "зкр" сз дайды мадатап айтылатын ледер.йткен, "Диуани хикмет" оыз-ыпша тлнде мрге келген деби туынды. Басы ашы бр жайт «Диуани хикмет» тпнсалы атау емес, яни авторды з белглеген атауа жатпайды.«Диуани хикметт» аза тлне аударуды кейбр - Kazislamkazislam.kz//ожа Ахмет Ясауид «Диуани хикмет» туындысын аудару жмыстары елмз туелсздк аланнан кейнг кезеде ерекше арын алып келед. Карта сайта.Диуани Хикмет Шыгарма.

Диуани хикмет" ("Книга мудрости") написана на старотюркском языке с кыпчакским диалектом. Author: ожа Ахмет Иасауи Publisher: л-Хда Year: 2000 Pages: 455 Format: PDF Size: 10.8 MB ISBN: 964-472-286-8 Languages: Kazakh, Jagatay. Пн: аза дебиет. Диуани Хикмет . ожа Ахмет Йассауи тркстанды лама, улие. «Шариат» - ислам задары мен дет-рыптарыны негздер, яни мсылман жолын астерлеп, соны тлм-трбиеге лг-неге етм жырлау. Осы ретте, «ожа Ахмет Яссауид «Диуани Хикмет» жне баса да ебектер аза даласына ашаннан бер аншалыты дегейде танымалдыа ие болып келд? Йассауиды Диуани хикметнде де Арыстан баб жи ауыза алынады.Оны бгнг рпаа жеткен клемд шыармасы — «Диуани Хикмат» (Хикмат жина). Масаты: « Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну. ожа Ахмет Иассауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы.«Диуани хикмет» Ахмета Яссави можно назвать ясной программой, особой силой, ведущей человека к нравственности, к человечности. Диуан парсы - жазып алу, ктап - шыыс классикалы дебиетндег бр немесе брнеше аынны шыармаларын амтитын жинаты атауы. Как такового, оригинала "Диуани хикмета" не существует, до нас дошли копии, сделанные в XV-XVI вв.Основные произведения: «Дуани хикмет» .

Диуани Хикмет. Главная. И, достар, лаы сал осы кепке, Сол себептен алпыс ште крдм жерге. «Диуани Хикмет» («Аыл ктабы») - ожа Ахмет Иасауид сопылыты (суфизм) жыр еткен деби шыармасы. ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында tlcharger. Язык произведения очень простой и был понятным для всех слоев населения. Рассказ о мудрости, Пред ищущими мудрости рассыпал я драгоценные камни ожа ахмет иасауи диуани хикмет Hkmet-1. Теоретическое и эмпирическое, Фундаментальное и прикладное в науке. Диуани хикмет, («Аыл ктабы») ожа Ахмет Иасауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы. «Диуани хикмет» кшпел елд ауыз дебиет лглерне негзделп, трк халытары фольклорыны тлдк-стильдк ожа Ахмет Ясауид «Диуани хикмет» туындысы л де тлдк трыдан болсын, дни трыдан болсын зерттеуд ажет ететн ебек.

Баска бреу емес, олген адамдардын оздер аруак ретнде келп, болмыс сырларын ашып Блмдлк масаты: ожа Ахмет Йассауид мр мен шыармашылыын мегерту, « Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну арылы Ахмет Йасауид тарихи тла, аын ретнде "Диуани хикмет" ктабындаы "зкр" сз дайды мадатап айтылатын ледер.йткен, "Диуани хикмет" оыз-ыпша тлнде мрге келген деби туынды. ЖАРАТУШЫ ЖАН-АЛЛА Жаратушы Жан-АЛЛА, Жарылаушым аламда. «Диуани хикмет» рбр адамды имандылыа, зглкке, жоары адамгершлк асиеттерге жетелейтн дретт кш, айын бадарлама деуге болады.. Аын з ктабын ыпша дала 137.Поэма Кожа Ахмета Яссауи "Диуани Хикмет". Таырыбы: ожа Ахмет Йасауи «Диуани хикмет». ?ожа ахмет яссауи диуани хикмет шыгарма. Пн малм: Таырыбы: Ахмет Йасауи « Диуани хикмет» ктабы. Диуани хикмет, Даналы ктабы, ожа Ахмет Яссауи,ожа Ахмет Йассауи.2 - Хикмет. Маалада Орта асырларды лаатты стазы, трк лемндег сопы поэзиясыны негзн алаушы, Кншыыс мсылмандарыны рухани стазы жне кшбасшысы ожа Ахмет Ясауид - ожа Ахмет Йассауи км жне андай шыармаларын блесдер? (Жалпылама сра). Пн малм: Таырыбы: Ахмет Йасауи «Диуани хикмет» ктабы. Ожа ахмет яссауи диуани хикмет шыгарма. азр мен олымда « Хикметт» 7 нсасы тр «Диуани хикмет» ктабы, Диуани-жина,хикмет-алланы дрет кш,яни «алланы а жолын баяндайтын ктап»деген маынаны блдред. Яссауиды Диуани хикметнде де Арыстан баб жи ауыза алынады.языке про кожа ахмет яссауи, ожа ахмет яссауи шыгарма, кожа ахмет яссауи шыгарма, ожа Ахмет Йасауи туралы л ожа Ахмед Иасауийд асыл мрасы «Диуани хикмет» жайында талас тартыс толастар емес. ожа Ахмет Иссауи аын, ойшыл, стаз, бкл трк жртына имандылы нрын шашан дни айраткер, аартушы, жаа сопылы аымны ламасы Ал Ахмет Иассауи дегенде кз алдымыза оан Аса Темр салдыртан мавзолей келед, тлмзге оны бгнг рпаа кеткен шыармасы « Диуани Хикмет» лнед. 1990 жылдан бер Диуани хикмет, «Аыл ктабы» ожа Ахмет Ясауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы. «Диуани хикмет» рбр адамды имандылыа, зглкке, жоары адамгершлк асиеттерге жетелейтн дретт кш, айын бадарлама деуге болады. Добавлено: 14.07.2010. ожа Ахмет Иасауи аза даласында ислам днн ныаюына зор ыпал жасаан Диуани хикмет, «Аыл ктабы» ожа Ахмет Ясауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы. Аын з ктабын ыпша даласы мен Орталы Азия трклерне кезнде тснкт болан шаатай тлнде жазан. «Диуани хикмет». Бл жинатаы хикметтерд барлыын Ахмет Яссауид з жазбаана сайды. зрейл тнгенде, арараа келгенде Не ылармын, дай-ай!? Диуани Хикмет Шыгарма. аза дебиет, 9-сынып. Диуани хикмет, «Аыл ктабы» ожа Ахмет Йасауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы. Мират-ул улуб. 138.Многообразие типов научного знания. Балалар, тмендег бос орындара жауап жазыдар «Диуани хикмет» трк тлдес халытарды Х асырдан саталан деби ждгерлктерн бр саналады. ожа Ахмет Йассауиды мр мен ызмет туралы Жазба деректерде (Хазини, Жауаир-ул Абра Мин Амуаж-ил Биар «Диуани хикмет» рбр адамды имандылыа, зглкке, жоары адамгершлк асиеттерге жетелейтн дретт кш, айын бадарлама деуге болады. ожа Ахмет Йасауид Диуани хикмет шыармасы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк Бектемн: Мерзм: Сыныбы: 8 « ».

Полезное: